• Slide Basic 01

Jak pracovat s hlasem

Jak pracovat s hlasem

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
18. a 25. dubna 2023, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
MgA. Monika Moravcová
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům VOŠ, pedagogům volného času
Počet hodin
16
Cena
2000
Garant
Mgr. Magdaléna Forejt Pincová - magdalena.pincova@npi.cz ,mobil: 778 979 264
Číslo programu
D72-03-14-231-02
Číslo akreditace

Anotace

Jak pracovat s hlasem - rétorika a hlasová výchova pro pedagogy 
 

Vzdělávací program se zaměří na práci s dechem a hlasem, techniku řeči. Účastníci si osvojí základní

techniku hlasových a dechových návyků, které využijí ve své pedagogické praxi tak, aby jejich projev byl srozumitelný, kultivovaný a poutavý.

 

Lektorka se bude věnovat následujícím oblastem:
 

Práce s dechem a hlasová výchova 


 • řízení dechu při mluvení; 

 • vědomá dechová kapacita a správná opora hlasu, měkký hlasový začátek; 

 • vznik zdravé fonace, brániční impuls; 

 • tvoření hlasu, síla hlasu; 

 • barva a znělost hlasu; 

 • co o nás prozradí hlas a jak zaujmout hlasem; 

 • jak umluvit prostor bez námahy.


 

Technika řeči 


 • srozumitelná artikulace - vokálů a konsonantzvuková osnova věty. 


 

Kultivovaný mluvený projev 


 • jak získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluveným projevem; 

 • řečnické zlozvyky a nedostatky a jak se jim vyhnout; 

 • zvládání trémy při verbálním projevu. 


 

Praktický nácvik 


 • nacvičujeme správné držení těla při mluveném projevu; 

 • prohlubujeme práci s dechem a s bránicí, vědomé brániční dýchání; 

 • cvičíme správné tvoření hlasového tónu, měkké hlasové začátky; 

 • využívání rezonančních dutin; 

 • důsledná a čistá vokalizace, samohlásky a jejich dělení, artikulace; 

 • používáme hlasová cvičení dle dispozic jednotlivců; 

 • dbáme na přesnou výslovnost a správný tvar mluvidel, artikulace; 

 • nácvik cvičných textů s cílem vytvořit praktické dovednosti a návyky v oblasti mluveného projevu; 

 • video, audio trénink.