• Slide Basic 01

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice  online/prezenčně

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
online/prezenčně
Termín konání
říjen - listopad 2023, termíny budou upřesněny
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Miroslav Sláma;Mgr. Eduard Hlávka;Mgr. Hana Hyksová, MBA
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
24
Cena
0
Garant
Bc. Andrea Černá - andrea.cerna@npi.cz ,mobil: 775 349 656
Číslo programu
T95-75-18-232-01
Číslo akreditace

Anotace

Praktický kurz pro pedagogy 2. stupně ZŠ je zaměřen na novou informatiku vycházející z revidovaného RVP pro vzdělávací oblast informatika. Účastníci kurzu absolvují 24 hodin online/prezenčního vzdělávání a 6 hodin e-learningu.  

Obsahem online/prezenčního vzdělávaní jsou následující moduly:    • Co je informatické myšlení. V průběhu modulu účastníci získají přehled o důvodech změny v rámci revidovaného RVP v oblasti ICT, jaké jsou cíle nové informatiky aj. 


  • Algoritmizace a programování. Pedagogové budou seznámeni s možnostmi využití a práce v programovacím jazyce Scratch při hodinách informatiky na 2. stupni ZŠ.  


  • Data a informace. Modul je zaměřen na principy práce s daty a klíčové záležitosti, které jsou pro žáky 2. stupně ZŠ důležité v rámci rozvoje informatického myšlení – např. způsoby evidence dat, jejich kontrola, možné filtrování a třídění dle potřeby aj.  


  • Modely a informační systémy. Co je modelování? Co je modelování pomocí schémat? Jaké jsou prvky informačního systému a jaké jsou provazby? O tom všem účastníci získají přehled.  


  • Základy robotiky – modul, ve kterém se účastníci seznámí s edukační robotikou, která dopomáhá žákům rozvíjet informatické myšlení, a možnostmi jejího využití na 2. stupni ZŠ.
V rámci e-learningového kurzu jsou pro účastníky připraveny různé příklady k procvičování základů programování prostřednictvím vizuálního programovacího jazyka Scratch. 

Podmínkou získání potvrzení o účasti je minimálně 80% účast na přímé výuce.