• Slide Basic 01

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
24. dubna 2023, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Mgr. Hana Urbanová;Mgr. Lenka Švecová
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
850
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npi.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
F98-03-21-231
Číslo akreditace
MSMT-21679/2021-4-724

Anotace

V semináři si představíme řadu kreativních námětů, her a metodických postupů pro výuku cizích jazyků s využitím konkrétních výukových materiálů ověřených v řadě škol, jejichž používání si klade za cíl zefektivnit vyučovací proces, nenucenou formou zvýšit motivaci a koncentraci žáků, podnítit jejich kreativitu a chuť ke studiu, a tím prohloubit jejich jazykové dovednosti. Zároveň umožňují posílit logické myšlení, paměť a smyslovou pohotovost žáků.

Podstatou představovaných výukových materiálů (příp. aplikací) a metodických typů je výrazné grafické zpracování a použití značného množství ilustrací, fotografií či jiných vizuálních prvků vytvořených speciálně pro potřeby konkrétního výukového obsahu. Vizuální prvky jsou tzv. „šity na míru“ jednotlivým výukovým potřebám a velmi silně využívají přirozené kreativity, obrazotvornosti a fantazie žáků i učitelů.

Seminář je veden v českém, anglickém a německém jazyce, jeho specifikem je propojování anglického a německého jazyka a hledání vzájemných souvislostí a vazeb mezi oběma jazyky.

Rozpis aktivit a hodinových dotací2 hod.- přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování

- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí

- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce4 hod.- ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu

- aplikace materiálů ve výuce

- ukázka možnosti převodu uvedeného principu na jiné výukové téma dle výběru účastníků

- aplikace daného nástroje na vybrané téma + příklady dalších možností využití daného nástroje2 hod.- další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívajících představovaný princip aktivizační metody

- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu

- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách, společná diskuse nad možnostmi využití naučených principů

- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků seminářePoznámka: VP mohou lektorovat pouze uvedené lektorky