• Slide Basic 01

Systematický úvod do problematiky nadání

Systematický úvod do problematiky nadání

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
23. března 2023, 09.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
PaedDr. Jiří Rozehnal
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
1170
Garant
Ivana Lichtenberková - ivana.lichtenberkova@npi.cz ,mobil: 775 863 805
Číslo programu
U07-51-12-231
Číslo akreditace
MSMT-20803/2020-4-579

Anotace

Vzdělávací program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.

Použité metody: Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

·         Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost

·         Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti.

·         Systém péče o nadané děti na škole.

·         Specifické vzdělávací potřeby nadaných (dále ND), nejčastější chyby.

·         Vliv ZŠ na rozvoj nadání.

·         Formy nadání a talentu.

·         Způsoby identifikace nadání.

·         Formy vzdělávání ND – speciální třída, skupina, integrovaný nadaný žák v běžné třídě.

·         Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND.

·         Přehled soutěží a aktivit pro ND.

·         Odkazy na www stránky s tematikou rozvoje nadání.