• Slide Basic 01

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
4. května 2023, 9.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8
Lektor
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
1480
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,mobil: 773 593 861
Číslo programu
D41-02-22-231
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na modifikaci hudebních činností s ohledem na přítomnost dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem takto pojatých hudebních činností je umožnit dětem s odlišným mateřským jazykem brzké zapojení do společných aktivit a výrazně podpořit osvojování češtiny jako druhého jazyka. Učitelky se podrobněji seznámí se specifickými projevy a potřebami dětí s odlišným mateřským jazykem ve vztahu k hudebním činnostem. Prakticky si osvojí vedení pěveckých, hudebně pohybových i instrumentálních činností, které jsou zaměřeny na komunikační schopnosti dětí s atypickým vývojem řeči. Vyzkouší si vedení těchto činností s využitím obrázkových pomůcek i snadno ovladatelných hudebních nástrojů (zvonkohra, boomwhackers). Společně si vytvoří metodické listy pro vedení takových hudebních činností.


Poznámka: Lektorka je výhradní lektorkou programu. Cestuje do krajů.