• Slide Basic 01

Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy

Tvorba a implementace strategického plánu rozvoje školy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
07. března 2023, 09.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr.Bc. Jiří Trunda, Ph.D.
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
1250
Garant
Mgr. Dana Chmelová - dana.chmelova@npi.cz ,mobil: 775 755 035
Číslo programu
T62-01-15-231
Číslo akreditace
MSMT-21679/2021-4-724

Anotace

Seminář je zaměřen na oblast tvorby a následné implementace strategického plánu rozvoje školy. Může být realizován pouze pro management škol, ale je vhodný také pro "celou sborovnu" školy, ve které její vedení chce, aby se na tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy včetně vychovatelů/vychovatelek. Obsahem semináře jsou základní principy strategického myšlení a analýzy. Seminář obsahuje tato témata: Principy tvorby mise, vize a hodnot školy (2 hod.), Stanovení strategických cílů školy – metoda SMART (1 hod.), Návrh strategií vycházejících ze SWOT analýzy (1 hod.), Rozpracování strategie na úroveň akčních plánů (1 hod.), Motivace pracovníků školy k participaci na tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy (1 hod.), Skupinová diskuze, sdílení příkladů dobré praxe (2 vyučovací hodiny). Seminář bude veden interaktivní formou, výklad bude doplněn o zpracování konkrétních návrhů mise, vize, hodnot, strategických cílů a návrhů aktivit do akčních plánů, proběhnou rozbory modelových situací.