• Slide Basic 01

I němčina může bavit 2

I němčina může bavit 2

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
710
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npi.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
G83-03-21-231
Číslo akreditace
MSMT-13739/2022-5-551

Anotace

Němčina, která se na většině českých škol učí jako další cizí jazyk, patří k jazykům, po kterých dnes volá řada firem a zaměstnavatelů. Přestože je často v našich oblastech spojována bohužel spíše s negativními konotacemi, zejména s předsudkem, že je to těžký jazyk, je němčina jazyk jako každý jiný živý jazyk a má přirozeně svá pozitiva i negativa. To, co učitelům němčiny může v překonávání těchto stereotypních myšlenkových schémat pomoci, je zejména způsob výuky. Výuka němčiny nemusí totiž spočívat jen v drilování gramatických jevů a bohužel často nekonečném nezáživné opakování lexikálních jednotek. I němčinu lze učit zábavným a efektivním způsobem a rozvíjet prioritně řečové dovednosti, všeobecně komunikativní kompetenci a také schopnosti potřebné jazykové improvizace. V semináři budou představeny nejnovější teorie ohledně procesů  a efektivity učení se cizích jazyků (např. z publikací Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen od H. Ulricha.  Neurodidaktik od M. Grein nebo od J. Gratzkeho Methodensammlung für einen kompetenzorientierten Unterricht), ovšem těžiště semináře bude spočívat zejména v prezentaci konkrétních metodických postupů, které účastníkům umožní seznámit se explicitně s novými metodami práce se slovní zásobou, gramatickými strukturami a především s  postupy výuky podporující rozvoj komunikativní kompetence ve všech jejích rovinách. Jedná se o různorodé aktivity, jejichž společným jmenovatelem je zejména možnost  aktivního zapojení celé třídy, akceptace různých učebních stylů,  podpora haptických a kinetických učebních typů a neotřelý styl práce (např. aktivity: Schattensprechen, Kugellager, Expertengruppen, Sonne, Was siehst du nicht?, Mein Lebenslauf, Wer bist du, Zip-zap, Wo war ich gestern?, Was habe ich gemacht?. Körperteile, etc.). Součástí obsahu semináře bude i prezentace příkladů moderní hudby a možnosti jejího efektivního zařazení do výuky němčiny a rovněž diskuse o problematice výuky němčiny jako dalšího cizího jazyka na českých školách, problematice aktivizace a motivace žáků a otázka role němčiny jako dalšího cizího jazyka v procesu vzdělávání českých žáků. Seminář je volným pokračováním předchozího semináře I němčina může bavit.