• Slide Basic 01

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce  skupinová konzultace

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
skupinová konzultace
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Václava Korcová
Doporučeno
pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP
Počet hodin
4
Cena
2100
Garant
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková - petra.hlavkova@npi.cz ,mobil: 770 199 058
Číslo programu
K81-06-14-231
Číslo akreditace
MSMT 49414/2012-201-975

Anotace

Jedná se o neakreditovaný vzdělávací program. Konzultace je určena pedagogickým pracovníkům ze 2 - 3 základních škol. Poplatek se odvíjí od počtu zúčastněných škol a cestovného konzultanta, při účasti 2 škol poplatek činí 2450 Kč, při účasti 3 škol je poplatek ve výši 2100 Kč.Vzdělávací program formou konzultace je zaměřen na problematiku funkčního vyhodnocení stávajících ŠVP ZV včetně jejich následné promyšlené inovace. Záměrem je zodpovězení otázek školy, vysvětlení problematických oblastí RVP ZV a vyjasnění možných způsobů realizace vytvořeného školního programu školy. Vzájemnou diskusí mezi lektorem a pedagogy budou hledány vhodné způsoby a cesty vedoucí k řešení konkrétních problémů, které se ve škole a jejím školním vzdělávacím programu vyskytují. Tématy workshopu jsou klíčové kompetence, průřezová témata, hodnocení žáka a jeho sebehodnocení, autoevaluace školy, legislativa, výchovně vzdělávací strategie, učební plán, změny v dokumentu ŠVP, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.V první části workshopu budou účastníkům podány základní informace týkající se požadavků na obsah, věcnost, provázání jednotlivých kapitol i na kvalitu zpracování školních vzdělávacích programů. Pozornost bude věnována též formální stránce zpracování těchto významných dokumentů.
V druhé části budou diskutovány a vyjasňovány dotazy, se kterými se účastníci obrátí na lektora. Týden před uskutečněním vzděl. programu budou přihlášení účastníci požádáni o předání ŠVP školy (příp. jeho částí) s dotazy, problémy a nejasnostmi lektorovi, který se připraví na konkrétní potřeby přihlášených škol. Datum této konzultační akce bude stanoveno dle potřeb přihlášených škol.
Poznámka: Konzultace pro 3 ZŠ. Datum konání bude upřesněno dle potřeb přihlášených škol.