• Slide Basic 01

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.  Asistent pedagoga (předpoklad maturita)

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Asistent pedagoga (předpoklad maturita)
Termín konání
9., 16. února; 2., 9. a 23. března; 20. dubna; 4. a 18. května; 1. června 2023, 9:00 až 15:30. Závěrečné zkoušky 15. června 2023.
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D.;Mgr. et Mgr. Monika Holečková
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, asistenti pedagoga
Počet hodin
80
Cena
8800
Garant
Bc. Marcela Řeřábková - marcela.rerabkova@npi.cz ,mobil: 775 571 661
Číslo programu
K03-05-12-231
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Não perca mais tempo procurando onde assistir , futebol ao vivo, o MundoFut é a solução perfeita para os fãs do esporte. palmeiras Aqui na plataforma, você pode assistir aos jogos no conforto da sua casa e sem se preocupar se vai encontrar um lugar para assistir suas partidas

Anotace

Studium pedagogiky b) podle § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. c), e) a § 20 odst. 1 písm. b), d), f) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti vychovatele nebo asistenta pedagoga, je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:


- asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 písm. b), d), f))

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium má časovou dotaci 80 hodin a je rozloženo do dvou semestrů nebo do dvou částí. Teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.