Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.  evidence zájemců 2023/2024, asistent pedagoga se SŠ

Podtitul

evidence zájemců 2023/2024, asistent pedagoga se SŠ

Termín konání

2023/2024 podle počtu zájemců

Místo konání

NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

Lektor

Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.; Lektoři NPI ČR

Doporučeno

asistentům pedagoga, asistenti pedagoga

Počet hodin

80

Cena

8800

Garant

Bc. Bohdana Flanderková - bohdana.flanderkova@npi.cz ,mobil: 731 503 733

Číslo programu

K03-05-16-222

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Não perca mais tempo procurando onde assistir , futebol ao vivo, o MundoFut é a solução perfeita para os fãs do esporte. palmeiras Aqui na plataforma, você pode assistir aos jogos no conforto da sua casa e sem se preocupar se vai encontrar um lugar para assistir suas partidas

Anotace

Studium pedagogiky b) podle § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. c), e) a § 20 odst. 1 písm. b), d), f) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti vychovatele nebo asistenta pedagoga, je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- vychovatel (§ 16 odst. 1 písm. c), e))
- asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 písm. b), d), f))

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium má časovou dotaci 80 hodin a je rozloženo do dvou semestrů nebo do dvou částí. Teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.


Poznámka: Platba za 1. část 4 400,- Kč, platba za 2. část 4 400,- Kč.

Copyright © 2019 NIDV