• Slide Basic 01

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.  Školní rok 2022/2023 výukový den - středa

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Školní rok 2022/2023 výukový den - středa
Termín konání
2. semestr: 18. a 25. ledna, 8. a 22. února, 8. a 22. března, 5.,12.,a 19. dubna, 9. - 11.května ZZ , 9.00 - 12.15 a od 13.00 - 16.00 hod.2023
Místo konání
NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8
Lektor
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.;Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D.;RNDr. Pavel Nezval
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
145
Cena
5500
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,mobil: 773 593 861
Číslo programu
K02-05-22-222
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Studium pedagogiky a) podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:
- učitelé druhého stupně základní školy, (§ 8, odst. 1i) jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, (§ 9, odst. 1g)jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 2d odst. 3)
- učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3a, b, c, odst. 3)
- učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří (§ 10, odst. 1 a, f, g, h)
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písmeno c)
Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.
Poznámka: Účastnický poplatek 5 500 Kč za 2. semestr.