Koordinátor školního vzdělávacího programu  Zahájení 13.9.2018, výukový den čtvrtek, další termíny zpravidla co 14 dnů

Přihlásit Zpět
Podtitul
Zahájení 13.9.2018, výukový den čtvrtek, další termíny zpravidla co 14 dnů
Termín konání
10.1., 24.1.,21.2.,28.2., 7.3., 28.3., 11.4., 25.4.,9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 5.9. a 12.9.2019 vždy od 8,30 - 15 hodin
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Dana Forýtková, Mgr. Dana Svobodová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
250
Cena
5000
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - pudova@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
L72-05-20-182
Číslo akreditace
MSMT-6593/2018-1-314

Anotace

Inovovaný vzdělávací program vychází z požadavků stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů a inovaci standardů uvedeného programu.Cílová skupina:Studium k výkonu specializované činnosti (dále jen „specializační studium“) Koordinátor školního vzdělávacího programu (dále jen „Koordinátor ŠVP“) je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou, nebo mají zájem být pověřeni výkonem funkce Koordinátora ŠVP ve škole nebo školském zařízení.Rámcový program studia:Studium je rozloženo do tří semestrů s celkovou dotací 250 hodin. Přímá výuka činí 172 hodiny, e-learning 46 hodin, stáže 32 hodiny. V rámci přímé výuky bude realizován seminář k tvorbě a obsahu závěrečné práce, konzultace k závěrečným zkouškám a obhajobám a seminář k tvorbě portfólia.Témata specializačního studia:
  1. Kurikulární reforma, kurikulární dokumenty a jejich inovace

  2. Činnosti předcházející tvorbě či úpravě ŠVP

  3. Tvorba as úpravy ŠVP

  4. Koordinace činností souvisejících s využíváním ŠVP v praxi

  5. Základní manažerské dovednosti

  6. Praktické stáže ve vybraných organizacích

  7. Činnosti související s ukončením studiaStudium je ukončeno obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou před komisí. Podmínkou řádného ukončení studia je 80% přímá účast na konzultacích, úspěšné absolvování e-learningového kurzu, třístupňové stáže a napsání a obhajoba závěrečné práce a složení závěrečných zkoušek. Realizace studia: září 2018 - září 2019. Cena studia je 10.450,- Kč. (pozn. v 1. semestru poplatek 5550,- Kč, ve 2. semestru 4900,- Kč)