Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

Podtitul

Termín konání

3. 4. 2023 (14.30 – 17.00) online, 11. 4. 2023 (15.00 – 17.30) online, 2. 5. 2023 (16.00 – 18.30) online, 23. 5. 2023 (15.00 – 17.30) online, 30. 5. 2023 (15.00 – 17.30) online, 6. 6. 2023 (16.00 – 18.30) online, 8. 6. 2023 (14.30 – 18.00) PREZENČNĚ, 20. 6. 2023 (15.00 – 16.30) online

Místo konání

MS TEAMS + ZŠ Hrabina, Český Těšín (pracoviště Slezská 1740)

Lektor

Mgr. Helena Lazarová

Doporučeno

pedagogům 2. stupně ZŠ

Počet hodin

24

Cena

0

Garant

Mgr. Aneta Sebera Měřínská - aneta.merinska@npi.cz ,mobil: 778 449 420

Číslo programu

T95-75-20-231-01

Číslo akreditace

Não perca mais tempo procurando onde assistir , futebol ao vivo, o MundoFut é a solução perfeita para os fãs do esporte. palmeiras Aqui na plataforma, você pode assistir aos jogos no conforto da sua casa e sem se preocupar se vai encontrar um lugar para assistir suas partidas

Anotace

Praktický kurz pro pedagogy 2. stupně ZŠ je zaměřen na novou informatiku vycházející z revidovaného RVP pro vzdělávací oblast informatika. Účastníci kurzu absolvují 24 hodin online/prezenčního vzdělávání a 6 hodin e-learningu.  

Obsahem online/prezenčního vzdělávaní jsou následující moduly:  


  1. Co je informatického myšlení. V průběhu modulu se účastníci získají přehled o důvodech změny v rámci revidovaného RVP v oblasti ICT, jaké jsou cíle nové informatiky aj. 

  2. Algoritmizace a programování. Pedagogové budou seznámeni s možnostmi využití a práce v programovacím jazyce Scratch při hodinách informatiky na 2. stupni ZŠ.  

  3. Data a informace. Modul je zaměřen na principy práce s daty a klíčové záležitosti, které jsou pro žáky 2. stupně ZŠ důležité pro rozvoj informatického myšlení jako jsou např. způsoby evidence dat, kontrola nad nimi, jejich možné filtrování a třídění dle potřeby aj.  

  4. Modely a informační systémy. Co je modelování? Modelování pomocí schémat? Jaké jsou prvky informačního systému a jaké jsou provazby? O tom všem účastníci získají přehled.  

  5. Základy robotiky – modul, ve kterém se účastníci seznámí s edukační robotikou a možnostmi jejího využití na 2. stupni ZŠ, která dopomáhá žákům rozvíjet informatické myšlení.  


V rámci e-learningového kurzu jsou pro účastníky připraveny různé příklady k procvičování základů programování prostřednictvím vizuálního programovacího jazyka Scratch. 


Copyright © 2019 NIDV