• Slide Basic 01

Hry s pohádkovými příběhy II.

Hry s pohádkovými příběhy II.

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
2. a 3. prosince 2019, 9.00 - 16.00
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Lektor
Naděžda Kalábová
Doporučeno
vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
16
Cena
1180
Garant
Bc. Yvona Grunclová - grunclova@nidv.cz ,tel.: 222 122 317, mobil: 777 405 418
Číslo programu
D31-09-12-192
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

     Hry s pohádkovými příběhy rozvíjejí u dětí významné dovednosti spojené s mnohostrannou komunikací, rozvíjí souvislé vyjadřovací schopnosti a dovednosti, učí správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích, podněcuje schopnost vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před ostatními dětmi ale i na veřejnosti.     Nabízené aktivity otevírají cestu k zajímavým možnostem rozvíjejících u dětí fantazii a tvořivost, poskytují dětem podněty pro pestrou a mnohotvárnou činnost. Úkoly a hry související s pohádkovými příběhy rozvíjí aktivitu dítěte, jeho schopnosti a myšlení a pozitivně působí na celou dětskou osobnost.     V literárně-výchovné části směřuje k tomu, aby se děti, přiměřeně svému věku, naučili pozorně vnímat literární text, rozumět jeho významům a smyslu, s porozuměním číst a převyprávět přístupné texty, vytvářeli si základní čtenářské dovednosti a návyky, zdokonalovali vlastní vyjadřovací schopnosti a dovednosti.1.     den1.      Hry s pohádkovými příběhy – 1 hodina     Hru s pohádkou, která pozitivně působí na celou dětskou osobnost, využijeme jako zajímavou možnost rozvíjející fantazii, myšlení, ale především jazykovou tvořivost.     Na známých smyšlených pohádkových bytostech si děti uvědomují nejrůznější lidské vlastnosti.(Vyprávění pohádek a povídek, přednes básní, řešení hádanek, účast na dramatizaci pohádky nebo povídky; tvoření vět ze slov; pojmenovávání předmětů a jejich vlastností; vypravování různých příhod; líčení humorných i smutných situací; hry se slovy a s písmenky; spojování obsahu textu s ilustrací; tvoření slov; vytváření příběhů a pohádek.)2.      Pohádkové vzdělávání – 1 hodina     Herní úkoly motivované nejrůznějšími příběhy probouzejí u dětí tvořivost, fantazii, samostatné myslet. Originální hry jsou sestavené z různých oblastí, podněcují obrazotvornost, schopnost dětí napodobovat, orientovat se v určitých situacích.(Pracujeme s literárním textem; pohádková moudra; pohádkové rýmování; vlastnosti pohádkových postav; pohádkové otazníky; pohádkové město; jazykové hry s loutkami a maňásky.)3.      Hra s obrázkem – 1 hodina     Velké množství pestrých námětů rozvíjejících komunikativní schopnosti a jednoduchých úkolů, které vedou k zamyšlení, učení a poznání. Aktivity pro rozvoj myšlení s realizací v přírodním prostředí.(Povídání o knize, kterou máme rádi; autor a jeho fantazie; malovaná pohádka; pohádka podle obrázku; pohádková šifra; polovina obrázku; obrázkové dvojice; změna v obrázku; úkoly vztahující se k obrázku; obrázková fantazie; úkoly vztahující se k obrázku; míra podle tužky)4.      Pohádkové úkoly pro děti ze školy – 1 hodina     Aktivity pro rozvoj myšlení a pohybových schopností s realizací v přírodním prostředí.(Hry s písmenky; Hry se zvířátky; Práce s literárním textem, básní; Písmenka a tvary, vymyšlená slova, ukryté rýmy, chybějící slabika, kroužkovaná písmenka)     5.      Celoroční pohádkové hry – 1 hodina     Celoroční pohádkové hry nabízející pestré náměty různých činností pro jednotlivce, ale i malé a velké skupiny, organizované i neorganizované.(Kosmický let na planetu Šikulů; Kouzelný svět pohádek; Lotrýsek v lesní říši; Přátelé z neznámé planety; Z pohádky do pohádky)6.      Pohádková hra s fantazií – 1 hodina     Aktivity pro rozvoj myšlení a pohybových schopností s realizací v přírodním prostředí.(Vymyšlený příběh; písmenková hra; záhadná šifra; vědomostní závod; zkouška paměti; zábavné úkoly)7.      Pohádková škola – 1 hodina     Hry v místnosti motivující k tvůrčím činnostem, rozšiřující slovní zásobu a komunikační schopnosti.(Kolektivní dramatizace; recitace pohádkových básní; výchovné pohádky; školní příběh aneb pohádka o ztracených bačkůrkách; představy; pohádková dramatizace ve dvojici; Ano – ne)8.      Pohádková hra aneb pohádka, jak ji neznáme – 1 hodina     Hry v místnosti motivující k tvůrčím činnostem, rozšiřující slovní zásobu a komunikační schopnosti.(Popletená pohádka; Nová verze pohádky; Pohádkové bytosti a jejich vlastnosti)2.     den9.      Hry s pastelkami – 1 hodina     Nabízené aktivity poskytují podněty pro pestrou a mnohotvárnou činnost, otevírají cestu k zajímavým možnostem – k uplatnění dětských nápadů a myšlenek, k prohloubení školních vědomostí.(Motivační příběh; Motivační veršování; O polámané pastelce; Barevná přídavná jména; Jména pastelek; Pastelková slova; Pastelkové příklady; Věci plné barev; Co víme o pastelkách; Stojánek na pastelky)10.  Papírové království – 1 hodina     Zábavné jazykové hry spojené s pohybem, směřující k rozvíjení myšlení, podněcující k dětským úvahám a vhodnému používání mluvnických jevů. Aktivity jsou určené k realizaci v přírodním prostředí.(Motivační příběh; Skřítek Papirucha; Pohádková pohlednice; Pohádkové vytváření s využitím nejrůznějších technik)11.  Knoflíkové království – 1 hodiny     Pohybové aktivity motivované pohádkovým příběhem rozvíjející u dětí obratnost, vytrvalost, smysl pro spolupráci, zábavným způsobem poskytují nové zážitky, nabízejí možnost soutěžení, prožívat napětí a radost ze hry. Aktivity jsou určené k realizaci v přírodním prostředí.(Pohádka o pastelce, která malovala knoflíky; Knoflíkové soutěže; Pohybové aktivity s knoflíky; Knoflíkové úkoly; Knoflíková matematika; Knoflíkové tvoření)12.  Hrátky s pohádkou – 1 hodina     Pohádkové hry rozvíjející u dětí samostatnost úsudku, myšlení, individuální schopnosti, příležitost pro prezentaci dětských nápadů a myšlenek. Aktivity je vhodné realizovat venku, v přírodním prostředí.(Hrátky s textem aneb pohádkové veršování; Pastelkohrátky; Legrační pohádka; Co v pohádce nebylo; Pohádková šifra; Pohádka hledá autora; Pohádkové dvojice)13.  Pohádkový les aneb hrajeme si a tvoříme se skřítky – 1 hodina     Jednoduché úkoly zaměřené na rozvoj myšlení, aktivity, samostatnosti v návaznosti na využití získaných znalostí při čtení a psaní. Aktivity je vhodné realizovat venku, v přírodním prostředí.14.  Pohádkové čarování – 1 hodina     Hry směřující k získávání vědomostí, návyků, rozvíjení slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, podněcují k uvažování, vhodnému používání mluvnických jevů. (Hvězdné království, Království hraček, Květinkové království, Říše trpaslíků)15.  Pohádkové snění – 1 hodina     Jazykové úkoly a hry motivující k tvůrčím činnostem, k rozvoji komunikační schopnosti a dovednosti, nabízející zajímavé možnosti pro pestrou a mnohotvárnou činnost.(Sny pro kluky a holčičky; Kouzelné snění, Pohádkové snění; Sny plné zázraků; Sny plné fantazie; Obrázkové snění)16.  Pohádkové cestování – 1 hodina     Fantazijní úkoly a hry rozvíjející myšlení, představivost, komunikační schopnosti a dovednosti.