• Slide Basic 01

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
1. prosince 2022, 14.00 - 16.00
Místo konání
online MS TEAMS
Lektor
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. - irena.cakirpaloglu@npi.cz ,mobil: 778 880 449
Číslo programu
T48-14-21-222-13
Číslo akreditace

Anotace

Cílovou skupinou seminářů: vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci a zástupci spolupracujících subjektů na krajské úrovni.
Setkání zaměřené na konkrétní zkušenosti (pozitiva, negativa), postřehy a příklady z praxe (cíle, obsah, témata).
Cíle semináře:
- Představení aktérů/partnerů působících v kraji
- Zmapování potřeb učitelů a škol dle regionů (stanovení nedostatků a rezerv v podpoře pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince).
- Hledání možnosti spolupráce s dalšími subjekty na úrovni krajů.
Lektoři – panelisté – odborní pracovníci z krajů, neziskové organizace, zástupci krajských úřadů, zkušení pedagogové.
 


Poznámka: RÚ 61