• Slide Basic 01

Hospitace - součást řízení školy

Hospitace - součást řízení školy  ONLINE

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
ONLINE
Termín konání
07. prosince 2022, 08.30 - 16.00
Místo konání
ONLINE
Lektor
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
900
Garant
Mgr. Stanislav Hejna, MBA - stanislav.hejna@npi.cz ,tel.: 770 172 207, mobil: 770 172 207
Číslo programu
Y11-01-20-222-01
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Seminář je zaměřen na oblast evaluace vzdělávacího procesu. Hlavní tématem je hospitační činnost - jak ji využívat pro evaluaci vzdělávacího procesu. Seminář poradí, na jaká témata se mohou hospitující v hospitační činnosti zaměřit (klima ve třídě, inovativní metody práce, alternativní způsoby hodnocení, týmová práce, kooperace v týmu atd.), kdo může hospitaci provádět (hospitační týmy ve škole), jak vést pohospitační rozhovor (možné způsoby), jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost, k čemu slouží vzájemné hospitace. Obsah semináře ukáže, jak se může hospitační činnost stát součástí evaluace vzdělávacího procesu (ŠVP). Účastníkům semináře bude doporučen postup při vedení pohospitačního rozhovoru. Rovněž bude v semináři prostor pro simulaci pohospitačního pohovoru i následný rozbor.


Poznámka: ONLINE