• Slide Basic 01

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
22. října 2022, 8.30 - 16.30
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
MgA. Jan Meisl, ArtD.
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
1800
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npi.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
C57-07-21-222-01
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na akordeon specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na akordeon, na principy souborové a komorní hry, na uplatnění akordeonu v populární a taneční hudbě. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje.