• Slide Basic 01

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách  ONLINE v MS TEAMS

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
ONLINE v MS TEAMS
Termín konání
5. října 2022, 8.30 - 13.00
Místo konání
on-line v MS Teams
Lektor
PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům MŠ
Počet hodin
6
Cena
0
Garant
Jana Řičařová - jana.ricarova@npi.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 883 246
Číslo programu
G85-14-18-222
Číslo akreditace

Anotace

Prakticky laděný seminář, zaměřený na cílenou podporu učitelů mateřských škol pracujících s jazykově smíšeným kolektivem.

Seminář se bude věnovat těmto tématům:


  • Přijetí a včlenění dítěte/žáka cizince do MŠ + práce a komunikace s rodinou dítěte/žáka cizince (okrajově).

  • Multikulturalita v MŠ.

  • Rozvoj komunikačních dovedností v kontextu osvojování si ČJ + rozvoj funkční komunikace s dítětem s OMJ (bez dostatečné znalosti ČJ ve třídě).

  • Aktivity pro zapojení dítěte s OMJ do her/činností ve třídě (konkrétní náměty).

  • Prezentace materiálů - pomůcek, kde hledat pomoc/podporu/metodické vedení.


Závěrečná část webináře bude věnována dotazům účastníků.