• Slide Basic 01

Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.

Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.  Jak vyučovat Data, informace, modelování v nové Informatice, webinář pro učitele

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Jak vyučovat Data, informace, modelování v nové Informatice, webinář pro učitele
Termín konání
05. října 2022, 17.00 - 18.30
Místo konání
online MS Teams
Lektor
PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová, Mgr. Milena Tunkerová, Mgr. Marek Kundrát
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová - alzbeta.kubcova@npi.cz ,tel.: 222 122 249, mobil: 770 179 604
Číslo programu
L49-72-11-222-05
Číslo akreditace

Anotace

V rámci startovacího balíčku účastníci získají základní přehled o aktuálním stavu inovované vzdělávací oblasti Informatika dle schváleného RVP ZV ve vztahu k žákům s lehkým mentálním postižením (LMP). Pro získání komplexního obrazu budou prezentovány informace v paralele minimální doporučené úrovně pro úpravy očekáváných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). Projdeme si provazby mezi novými očekávanými výstupy i MDÚ. Ukážeme si vzorové školní osnovy pro běžné žáky i konkretizaci MDÚ do jednotlivých ročníků. 

Jak vyučovat Data, informace, modelování v nové Informatice - webinář pro učitele I.

Webinář je zacílen na detailní seznámení učitelů předmětu Informatika s obsahem minimálních doporučených úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ)  v části RVP ZV Data, informace a modelování. Účastníkům budou představeny příklady výukových aktivit napříč ročníky, které védou žáky s lehkým mentálním postižením k dosažení vybraných MDÚ. Učitelé dostanou příležitost diskutovat i o dalších možných způsobech výuky a pokládat otázky, které se zavádění nové Informatiky do praxe týkají.