• Slide Basic 01

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole  Zkřížená lateralita, oční pohyby, dopad do předškolního a školního vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Zkřížená lateralita, oční pohyby, dopad do předškolního a školního vzdělávání
Termín konání
13. září 2022, 9.00 - 15.00
Místo konání
Hotel Cb Royal, Pražská třída, České Budějovice 3, České Budějovice
Lektor
Lektoři NPI ČR
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
1200
Garant
Mgr. Lucie Václavovská - lucie.vaclavovska@npi.cz ,tel.: 387 699 017, mobil: 775 571 637
Číslo programu
I66-02-13-222-01
Číslo akreditace
MSMT-21679/2021-4-724

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v mateřských školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj dětí se zdravotním postižením (ZP) v rámci inkluzivního vzdělávání. Dílčí témata semináře: 1. Základní charakteristika dítěte se ZP (dítě s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, dítě s opožděným psychomotorickým vývojem, dítě s narušenou komunikační schopností, dítě s poruchou v oblasti autistického spektra, dítě s ADHD, ADD, dítě s vícečetným postižením). 2. Možnosti vzdělávání dětí s konkrétním postižením a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v MŠ (uzpůsobení podmínek, vhodné metody a formy práce). 2. Základní charakteristika rodiny dítěte se ZP s důrazem na jednotlivé fáze akceptace postižení dítěte. 3. Dítě se ZP v běžné MŠ - vřazení do MŠ, zapojení dítěte do kolektivu, práce se třídou s dítětem se ZP, podpora proinkluzivního klimatu v MŠ - chování intaktních dětí a jejich rodičů.


Poznámka: Program je vhodný také pro učitele 1. stupně ZŠ.