• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2  Jazyková úroveň A2

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Jazyková úroveň A2
Termín konání
září 2022 až červen 2023; každé pondělí od 16:00 - 17:30; první výukový den 26.9.2022
Místo konání
pracoviště Praha a SČ
Lektor
Mgr. Lucie Ulmanová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
80
Cena
6600
Garant
PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D. - ivana.shanilova@npi.cz ,tel.: 222 122 301, mobil: 775 571 608
Číslo programu
B36-03-12-222
Číslo akreditace
MSMT-13775/2021-4-538

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 80 hodin ve 40 výukových týdnech. Učebnice řady New English File, nakladatelství Oxford University Press.  Oxenden, C.: New English File Elementary + Preintermediate. Učivo bude doplněno vlastními výukovými materiály lektora.

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 15 hodin
GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa, pořadí slov ve větě tázací, čas přítomný
SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa, hláskování, popis lidí, hodiny, předložky místní
PRAKTICKÁ AJ:  v hotelu, řešení problémů

 

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 15 hodin
GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, minulý čas  prostý a průběhový
SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek, prázdniny, předložky času a místa
PRAKTICKÁ AJ: na ulici, ve městě

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 15 hodin
GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?,,how much, how many, a lot of, čas přítomný průběhový, blízká budoucnost
SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny, letiště
PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchodě, problémy v restauraci

Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 15 hodin
GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 2. stupeň, příslovce, be going to, předpřítomný čas + yet, just, already, something, anything, nothing
SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny, místa a stavby, rozdíl make a do
PRAKTICKÁ AJ: nakupování, vyprávění příběhů


Tematický okruh č. 5 – hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: infinitivy a gerundia, členy, stupňování přídavných jmen, 3. stupeň + ever, kvantifikace, too, not enough
SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, zdraví, lidské tělo, město versus velkoměsto
PRAKTICKÁ AJ: dopravní prostředky, reklamace v obchodech

Tematický okruh č. 6 – hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: předpřítomný čas, minulý čas prostý, tvorba otázek, vyjádření chci-nechci
SLOVNÍ ZÁSOBA: časové údaje, předložky a příslovce, opozita
PRAKTICKÁ AJ: interview