• Slide Basic 01

Co potřebuje umět a znát adaptační koordinátor ve škole

Co potřebuje umět a znát adaptační koordinátor ve škole  online

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
online
Termín konání
21. září 2022, 10.00 - 16.00
Místo konání
online
Lektor
Mgr. Klára Záleská, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Bc. Bohdana Flanderková - bohdana.flanderkova@npi.cz ,mobil: 731 503 733
Číslo programu
U30-14-16-222
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Seminář je určen pro adaptační koordinátory, kteří krátkodobě poskytují ve školách podporu nově příchozím dětem/žákům cizincům a pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s dětmi/žáky cizinci a provází je adaptačním procesem. Pod odborným vedením lektora budou seznámeni s metodami a postupy integračního procesu, které lze aplikovat  s ohledem na věk dítěte/žáka cizince v různých typech škol.
Témata:
1. Příprava adaptačního koordinátora na první setkání s dítětem/žákem cizincem: seznámení se s personáliemi; příprava didaktických materiálů; tvorba plánu postupu v podpoře dítěte/žáka cizince; příprava ostatních pedagogických pracovníků na příchod dítěte/žáka cizince do školy. (2 hodiny)
2. Adaptace na nové školní a kulturní prostředí: pomoc v orientaci ve škole; se začleněním do třídního kolektivu; seznámení se s režimem školy a s rozvrhem vyučování; s učiteli a ostatními pracovníky školy; kontaktní informace; spolupráce a komunikace  s rodiči a učiteli dítěte/žáka cizince; využití názorných pomůcek. (2 hodiny)
3.  Vyučovací proces: vstup do výuky českého jazyka; aktivní zapojení do her, zpívání, výtvarných činností a do sportovních aktivit; komunikační cvičení; postupné zapojování do výuky; kontakt se spolužáky. (2 hodiny)
4. Realizace výuky: intenzivní výuka základů českého jazyka s využitím motivačních prvků z oblasti výtvarné výchovy, hudební výchovy a názorných pomůcek; výběr učebnic; vytvoření žákova portfolia; evaluační zpráva; případná spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou. (2 hodiny)