• Slide Basic 01

Komunikace s rodiči nadaného žáka

Komunikace s rodiči nadaného žáka

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
15. listopadu, 09:00 - 16.00;
Místo konání
Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné náměstí, Nové Město
Lektor
Mgr. Kamila Bobysudová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, výchovní poradci
Počet hodin
8
Cena
630
Garant
Ivana Lichtenberková - ivana.lichtenberkova@npi.cz ,tel.: 775863805,
Číslo programu
D54-51-12-222
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Komunikace s rodiči je důležitou součástí práce pedagogických pracovníků. Školy se cíleně zaměřují na hledání efektivních způsobů komunikace s rodiči. Na semináři se budeme zabývat způsoby komunikace s rodiči nadaných žáků. Věnovat se budeme především tomu, v čem je komunikace s rodiči nadaných žáků náročná. Jaké specifické situace při této komunikaci mohou nastat a jakým způsobem je možné uvedené situace efektivně zvládnout. Zaměříme se nejen na dobré nastartování komunikace s rodiči nadaných žáků, ale také na komunikaci v průběhu školního roku a jak předcházet nebo řešit případné konfliktní situace (a jak udržet své emoce pod kontrolou).  Budeme se věnovat roli třídního učitele při komunikaci rodičů nadaného žáka s dalšími pedagogy školy. V průběhu semináře se účastníci seznámí s rozdíly v komunikaci s rodiči nadaných žáků, s možnými přístupy a pravidly, které lze v praxi využít, a uvedené postupy si prakticky vyzkoušejí. Zmíníme jak rodiče aktivní ve spolupráci se školou, tak také ty, kteří nadání svého dítěte nevnímají nebo popírají. Vše je probíráno na základě modelových situací, které jsou předem připraveny, ale také na situacích, které navrhnou přímo účastníci semináře. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků a součástí semináře jsou také konzultace a diskuze k danému tématu.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
• Komunikace a spolupráce s rodiči nadaného žáka.
• Komunikace individuálního vzdělávacího plánu.
• Konzultační role pedagoga při komunikaci s rodiči.
• Role třídního učitele při zprostředkování komunikace mezi rodiči nadaného žáka a dalšími pedagogy školy.
• Řešení náročných nebo konfliktních situací s rodiči nadaného žáka.
• Zvládání vlastních emocí při konfliktní komunikaci.
• Nastavení způsobu komunikace s ostatními pedagogy školy v rámci podpory nadaných žáků.