• Slide Basic 01

Webinář - Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců)

Webinář - Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
25. května 2022, 14.00 - 16.00
Místo konání
MS TEAMS - online
Lektor
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. - irena.cakirpaloglu@npi.cz ,mobil: 778 880 449
Číslo programu
V84-14-21-221-1
Číslo akreditace

Anotace

Ve webináři budou probrány základní body adaptačního a integračního procesu, kterým postupně prochází děti a žáci přicházející do českého vzdělávacího systému. Bude věnována pozornost procesům, které probíhají, strategiím, které je dobré volit při zvykání těchto dětí a žáků. Dále bude věnována pozornost úskalím tohoto procesu. Lektoři se budou věnovat doporučení osvědčených nástrojů, metodik, výukových materiálů  apod.