• Slide Basic 01

Lídr školy - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Lídr školy - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line.

Podtitul
Termín konání
od září 2022 (+ 2 roky)
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Lektor
Mgr. Hana Vellánová, Mgr. Markéta Bajerová, Ing. et Mgr. Vít Beran, PhDr. Miloš Beneš, Mgr., Bc. Ladislav Dvořák, PhDr. Hana Košťálová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
250
Cena
10000
Garant
Školy Lídr - lidrskoly@npi.cz ,mobil: 734 257 607
Číslo programu
G39-05-14-221
Číslo akreditace
MSMT-239/2022-10-97

Anotace

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení - Lídr školy se zaměřuje na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. V souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ směřovat k podpoře vedení škol, které se primárně soustředí na učení dětí, žáků a jejich rozvoj podporou profesního učení a rozvoje pedagogů, je studium rozšířeno a zaměřeno na kompetence potřebné pro pedagogický leadership (práce s vizí školy, motivace a vedení lidí, vytváření kultury podporující učení, evaluace a plánování). Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP  Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Studium obsahuje moduly zaměřené na základní právní předpisy upravující oblast školství a pracovního práva, financování školy a organizaci školy a pedagogického procesu. Část studia probíhá formou e-learningu. Součástí studia jsou odborné stáže ve vybraných školách nebo školských zařízeních, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí. Cílovou skupinou programu jsou pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, zástupci ředitelů, vedoucí pedagogičtí pracovníci. Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., § 5 odst. 2 a § 24.