• Slide Basic 01

Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou I.

Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou I.  Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik (2022 - 2027)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik (2022 - 2027)
Termín konání
23. října 2022 až 31. prosince 2025
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Lektor
PaedDr. Ivo Kalvínský, PaedDr. Jana Ptáčková, PhDr. Václava Masáková, PhDr. Jiří Broža
Doporučeno
speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni, psychologům, pracovníkům diagnostického ústavu, pracovníkům dětského domova, pracovníkům dětského domova se školou, pracovníkům diagnostickéh
Počet hodin
360
Cena
38000
Garant
Mgr. Martina Brožková - martina.brozkova@npi.cz ,tel.: 283 881 250, mobil: 778 456 344
Číslo programu
22-55-33-1
Číslo akreditace
MSMT-39883/2020-3-989

Anotace

Sebezkušenostní výcvik je určen především pro pedagogické pracovníky zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a středisek výchovné péče, zejména pro ty, kteří pracují na pozicích speciální pedagog, psycholog, vychovatel, učitel, sociální pracovník.

Celková hodinová dotace: 600 výcvikových a výukových hodin v průběhu pěti let (120 hodin během jednoho roku). 

Program je rozdělen na dvě části (I., II.) z důvodů možnosti akreditovat DVPP v délce maximálně 3 roky . Přihlášením do části I. (Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou I. - 360 hodin,cena 38.000,- Kč) se uchazeč automaticky hlásí i do části II. (Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou II. - 240 hodin, cena 26.000,- Kč).

Výcvik bude probíhat formou pětidenních soustředění výcvikové komunity, tvořené 24 frekventanty a třídenních soustředění výcvikových skupin, složených vždy z 12 frekventantů a dvou skupinových vedoucích.

Program je založen na psychoterapeutických principech výcvikové komunity a skupiny SUR. Frekventanti se tedy budou učit rozumět vztahům a procesům, které se dějí v rámci života výchovné skupiny ústavu či domova a důležitým skupinovým i individuálním fenoménům cestou zážitku na sobě samých. Tato experienciální forma učení efektivně zabezpečuje poznání zákonitostí skupinových procesů a tím umožňuje lepší pochopení skupinové dynamiky klientů ve výchovné skupině, v rodině, ve škole a v jejich dalších sociálních skupinách. Dále podporuje poznání zákonitostí vývoje osobnosti a determinant, působících na vývoj jedince a dává příležitost pochopit jevy, jejichž teoretické zpracování bez zážitku je velmi obtížné. Důraz na praktický trénink frekventantům zároveň umožňuje získávat a zdokonalovat své profesionální a sociální dovednosti.


Poznámka: Účast v sebezkušenostním výcviku je podmíněna dosaženým věkem 27 let a ukončeným či probíhajícím magisterským vzděláním. Vzdělání je nutné doložit u výběrového řízení.

Termín ukončení přijetí přihlášek je 31. 8. 2022!

V září 2022 proběhne 2. kolo výběrového řízení pro zařazení do výcviku. Termín bude přihlášeným včas sdělen. Spolu s přihlášením do vzdělávacího programu zašlete své CV a motivační dopis na adresu Ivo.Kalvinsky@seznam.cz
Dotazy k vzdělávacímu programu směřujte také na adresu Ivo.Kalvinsky@seznam.cz
První setkání komunity proběhne 23. - 28. 10. 2022 v Podhradí u Ledče nad Sázavou.
Ukončení celého výcviku (I. a II.) je plánováno na podzim 2027.