• Slide Basic 01

Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
14. května 2022, 09.00 - 17.00
Místo konání
Základní Škola Chomutov, Na Příkopech 895, Na Příkopech, Chomutov
Lektor
Mgr. Pavel Rampas
Doporučeno
pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Počet hodin
8
Cena
1100
Garant
Hana Hladká - hlad@cmail.cz ,mobil: 728956137
Číslo programu
G03-09-21-221
Číslo akreditace
MSMT-27322/2021-5-892

Anotace

První část vzdělávacího programu (4 hodiny) je zaměřena na faktor osobnosti a jeho významnou úlohu v tématech inovace praxe a rezistence vůči změně. Stěžejním obsahem semináře je osobnostní rozvoj jedince vycházející z následujících témat: Poznání své vlastní hodnoty; Využití svého potenciálu; Kladný postoj k sobě samému; Vnitřní motivace a její zdroje. Představeny budou některé postupy a metody k sebepoznání a ke zlepšování osobního rozvoje. Osobnostní rozvoj je mnohdy nezbytnou cestou, která může pedagoga podpořit a dodat mu impuls k inovacím a spolupráci a minimalizovat výskyt rezistencí. Druhá část vzdělávacího programu (4 hodiny) se zabývá základním kamenem životního úspěchu u každého člověka - umění komunikace. Seminář je prioritně zaměřen na základy interpersonální komunikace ve školském prostředí, na dovednosti, které mohou pomoci poradit si s různými situacemi, ať již na poradách nebo v každodenních rozhovorech s nadřízenými, kolegy a žáky, ale i rodiči. Tématy jsou: Základní aspekty komunikace. Formy a druhy komunikace. Interpersonální komunikace. Základní všeobecné komunikační chyby. Bariéry v komunikaci. Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace.
V semináři převažuje sebezkušenostní forma při využití interaktivních prožitkových metod. Je veden interaktivně - po každé z nabízených technik bude následovat její reflexe, která je zaměřena jednak na průběh techniky, tak i na posun v osobnostním rozvoji pedagogických pracovníků. Součástí programu budou také informace o dostupných materiálech k dané tematice.