• Slide Basic 01

„Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ

„Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ  Webinář 5/5 - Pojďme mluvit o aktuálních podnětech a postřezích z terénu

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Webinář 5/5 - Pojďme mluvit o aktuálních podnětech a postřezích z terénu
Termín konání
21. listopadu 2022, 17.00 - 18.30 hodin
Místo konání
online - MS Teams
Lektor
Mgr. Petra Dočkalová
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Bc. Monika Doubková - monika.doubkova@npi.cz ,tel.: 222 122 269, mobil: 770 134 259
Číslo programu
A60-14-11-222-05
Číslo akreditace

Anotace

Cyklus webinářů: Pojďme si promluvit o …

Rádi bychom Vám i v roce 2022 nabídli možnost a prostor pro sdílení a zároveň učení se navzájem. Pokračujeme v realizaci webinářů na témata, která se objevují při práci s žáky, jejichž prvním komunikačním jazykem není čeština. Nabízíme prostor ve „spoluučící“ se skupině, kde se vždy zaměříme na jedno téma, o kterém budeme diskutovat a sdílet osobní zkušenosti. Pokračujeme ve vytváření „spoluučících“ se skupin. Vždy se zaměříme na 1 aktuální téma, které bude propojeno celým setkáním.

V páté části z pěti dílného cyklu webinářů se budeme věnovat aktuálním podnětům a postřehům z terénu.

Jak promyšleně a aktivně pracovat s nejbližšími cíli. Proces učení v souvislosti s učením nového, jiného jazyka nežli mateřského. Jak mohu pracovat s tím, když se nedaří. Konkrétní příběhy z terénu, pomocí kterých se vzájemně obohatíme, uvědomíme si možnosti a konkrétní postupy, které potřebujeme znát v každodenní praxi.


Poznámka: 5/5 - pátý díl z cyklu pěti webinářů