• Slide Basic 01

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.  pouze Asistent pedagoga s maturitou

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
pouze Asistent pedagoga s maturitou
Termín konání
11. a 18. března 2022; 13. a 20. dubna 2022; 4. ,18. a 27. května 2022; 8. a 22. června 2022, 1xčervenec 2022
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
PhDr. Vladimír Píša, Mgr. Jana Kovářová
Doporučeno
asistentům pedagoga, asistenti pedagoga
Počet hodin
80
Cena
8800
Garant
Ing. Jana Otavová - jana.otavova@npi.cz ,tel.: 482 360 512, mobil: 775 571 607
Číslo programu
K03-05-17-221-01
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Studium pedagogiky b) podle § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. c), e) a § 20 odst. 1 písm. b), d), f) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti vychovatele nebo asistenta pedagoga, je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- vychovatel (§ 16 odst. 1 písm. c), e))
- asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 písm. b), d), f))

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium má časovou dotaci 80 hodin a je rozloženo do dvou semestrů nebo do dvou částí. Teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.