• Slide Basic 01

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah  zaměřeno na ČJ - On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
zaměřeno na ČJ - On-line škola SYPO
Termín konání
červen 2021 – červen 2023
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo programu
21-47-11-01-OD-CJ-OSS
Číslo akreditace

Anotace

Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání v jednotlivých uzlových bodech (dříve očekávané výstupy) a jejich konkretizaci. Věnuje se charakteristice vzdělávacího obsahu a návrhům na redukci učiva, zejména v oblasti tvarosloví, skladby a literární historie. Zároveň se zaměří na pojetí výuky českého jazyka spočívajícím v důrazu na rozvíjení komunikačních kompetencí v mluvené i psané formě, jelikož cílem literární výchovy je vychovávat vnímavého a aktivního čtenáře, který je schopen sdílet čtenářské zážitky s ostatními.