• Slide Basic 01

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV  On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
červen 2021 – červen 2023
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
Mgr. František Procházka
Doporučeno
pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo programu
21-47-11-26-OD-M-OSS
Číslo akreditace

Anotace

Cílem webináře je pomoci učitelům matematiky vyučujících na SOŠ obory E s výběrem vhodných příkladů a volbou metod jejich řešení uzpůsobených podmínkám výuky. V těchto oborech se od doby vydání RVP významně změnilo složení žákovských skupin. Vzdělávají se zde ve větší míře žáci s lehkým mentálním postižením, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci, kteří nesplnili podmínky pro přijetí do oborů H a žáci, kteří neuspěli v některém z oborů H a přestoupili do oboru E.

Na aktuální požadavky na vzdělávání žáků však musí učitelé reagovat, upravit své didaktické postupy  a posunout své akcenty na stěžejní témata a jejich zaměření na aplikace potřebné v občanském životě a v oboru vzdělání žáků. Je obtížné dostát všem požadavkům na vzdělávání ve skupinách žáků s tak rozdílnými předpoklady, kdy jen z části mohou učitelé využít své předchozí zkušenosti.

Webinář se zaměřuje na typové  úlohy a metodiku jejich řešení. Lektor na základě svých zkušeností komentuje výběr úlohy, její náročnost a možnosti postupu řešení s ohledem na různé typy žáků. Na závěr upozorní na vhodné publikace a zdroje řešených úloh k tématu webináře.