• Slide Basic 01

Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních příkladech

Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních příkladech  On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
červen 2021 – červen 2023
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
Mgr. Miroslav Staněk
Doporučeno
pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo programu
21-47-11-012-OD-M-OSS
Číslo akreditace

Anotace

Jedním z hlavních cílů matematického vzdělávání je naučit žáky používat matematické myšlení, znalosti matematických nástrojů a dovednost k řešení problémů v různých každodenních situacích v běžném životě, při výkonu povolání i celoživotním učení. Matematika poskytuje nástroje k řešení problémů a naopak řešení problémů rozvíjí matematické kompetence žáka a toto vše rozvíjí mentální schopnosti žáků. Vědomí významu matematických kompetencí a jejich uplatnitelnost v praxi, což je na odborných školách klíčové, má rozhodující motivační efekt. Webinář na konkrétních příkladech ukáže některé možnosti gramotnostně pojaté výuky matematiky na odborných školách se zaměřením na CUN (komplexní, neznámé a nerutinní) úlohy a jejich řešení, které se v běžných učebnicích a sbírkách nevyskytují.