• Slide Basic 01

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové  On-line škola SYPO

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
On-line škola SYPO
Termín konání
červen 2021 – červen 2023
Místo konání
webinář - záznam
Lektor
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
1
Cena
0
Garant
SYPO Webináře - webinare.sypo@npi.cz ,
Číslo programu
21-47-11-OD-PrBio-OSS-02
Číslo akreditace

Anotace

Krása a hlavní vzdělávací potenciál biologie a přírodopisu je především v tom, že v nich učíme žáky poznávat přírodu kolem nich, objevovat principy, na kterých živé organismy fungují a otevírat jim oči pro fenomény, kterých by si sami nevšimli. Cílem tohoto webináře je ukázat učitelům některé cesty, kterými je možné učit biologii a přírodopis prakticky, zajímavě a aktivizujícím způsobem v době vynucené distanční výuky i po návratu žáků do škol.

Na ukázku jsme pro vás připravili následující dvě praktické úlohy, které můžete využít v prezenční i v distanční výuce ve kterékoli roční době. První z nich je laboratorní a potřebujeme pro ni mikroskop. Druhá nás zavede do lesa nebo do většího parku a žáci je mohou realizovat ve skupině i samostatně, bez speciálního vybavení.

1. Skrytý život v akvarijním filtru

Akvarijní filtr skrývá bohaté společenstvo mikroskopických organismů, které se podílejí na rozkladu organických zbytků. Poslouží nám jako vhodný model, na kterém můžeme žákům vysvětlit, jakým způsobem funguje samočistící schopnost vodních toků a nádrží. Pod mikroskopem můžeme ve vzorku kalu z akvarijního filtru pozorovat řadu zástupců prvoků, řas, mnohobuněčných živočichů i prokaryorních organismů. Pokusíme se je určit a zařadit pomocí jednoduchých určovacích tabulí a budeme pozorovat jejich životní projevy – například pohyb, příjem potravy nebo reakci na podráždění. Pro podmínky distanční výuky bude učitelům k dispozici série videozáznamů vybraných organismů z akvarijního filtru. Ukážeme si také, jak je možné při online výuce pomocí digitální kamery přenášet živý obraz z mikroskopu.

2. Ptačí kovadlinky

V této badatelsky pojaté terénní úloze budou žáci v terénu zkoumat zajímavý typ pobytových stop ptáků. Jedná se o tzv. kovadlinky, které jsou typické například pro strakapoudy, brhlíky, sýkory a některé další druhy ptáků. Živí se, mimo jiné, tvrdými semeny plody stromů, které si zaklíní do štěrbin v kůře stromů a následně je roztloukají zobákem. Žáci budou kovadlinky v terénu hledat, zkoumat jejich umístění, určovat druhy stromů, které ptáci využívají a pokusí se i odhalit i samotného původce kovadlinek.