Námětová a dramatická hra v MŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
10. prosince 2019, 9.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Brno, Křížová 22
Lektor
PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
930
Garant
Mgr. Lada Drimlová - drimlova@nidv.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
O21-02-22-192
Číslo akreditace
MSMT-36235/2015-1-911

Anotace

Praktický seminář vede účastníky k osvojení si metod a technik dramatické výchovy tak, aby se mohly stát východiskem pro tvořivou námětovou hru a řízenou improvizaci s dětmi předškolního věku. Účastníci se procvičí v dovednosti plánovat a stavět z jednotlivých her a cvičení tematická zaměstnání. Naučí se rozvíjet náměty z dětské literatury i z vlastní invence za použití specifických metod a technik dramatické výchovy do podoby, která umožňuje improvizaci s rolí a příběhem i těm nejmenším.Program tohoto praktického kurzu vychází z RVP pro MŠ a odpovídá na konkrétní otázkou, jak tento dokument naplnit vhodným obsahem a metodicky realizovat. Účastníci si osvojí vhodná témata, metody a techniky k tvořivé námětové hře a řízené improvizaci s dětmi předškolního věku.