• Slide Basic 01

Revize RVP ZV - DIGI plovárna

Revize RVP ZV - DIGI plovárna  Technická výchova - 2. stupeň ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Technická výchova - 2. stupeň ZŠ
Termín konání
8. února 2022, 09.00 - 11.00
Místo konání
všechna pracoviště NPI ČR
Lektor
Mgr. Martin Mareš
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
2
Cena
0
Garant
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - zuzana.proksova@npi.cz ,tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo programu
T38-77-24-221
Číslo akreditace

Anotace

Program DIGI plovárny je zaměřen na jednotlivé vzdělávací obory (a jejich oborové didaktiky) a jejich vzájemné propojení s digitálními kompetencemi v souvislostech s novou informatikou. V rámci DIGI plovárny bude docházet k předávání a sdílení zkušeností a k vzájemné podpoře a reflexi mezi kolegy stejných vzdělávacích oblastí s návaznostmi na digitální gramotnost. Účastníci DIGI plovárny jsou aktivně zapojeni do procesu předávání a sdílení zkušeností. Prosíme účastníky o připravení si nějaké praktické aktivity z vašich vyučovacích hodin (kde rozvíjíte digitální gramotnost), kterou představíte kolegům. Přispějete tím k inspiraci ostatních a zároveň se budete moci inspirovat i vy.   

V rámci DIGI plovárny tak vznikne podnětné prostředí plné zajímavých nápadů a příkladů dobré praxe. Cílem DIGI plovárny je pomoc se zaváděním změn v oblasti digitální gramotnosti do ostatních vzdělávacích oblastí.  

Účast na DIGI plovárně je bezplatná. 

Termín DIGI plovárny stanoví moderátor po dohodě s krajským metodikem pro revize. Doporučený počet účastníků na DIGI plovárně je 6–10 osob. Na DIGI plovárnu se mohou hlásit učitelé z různých škol.   

Časová dotace pro konání jedné DIGI plovárny jsou 2 hodiny (90 minut).