• Slide Basic 01

Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I.

Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I.

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
19., 20. ledna a 26., 27. ledna
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Renata Ježková
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, psychologům, výchovní poradci
Počet hodin
32
Cena
4000
Garant
JUDr. PhDr. Dušan Fousek - dusan.fousek@npi.cz ,tel.: 567 571 837, mobil: 770 146 258
Číslo programu
D78-03-24-212
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

Kurz reaguje na absenci trvale dostupného systematičtějšího vzdělání k řešení školní šikany. (Pod pojem školní šikany zařazujeme šikanu mezi žáky, šikanu vůči učiteli.)
Kurz první úrovně taktéž reaguje na úplnou absenci koncepčního vzdělání v oblasti šikany a kybešikany.
Vizí je, aby na tuto přípravnou (první) úroveň vzdělání navazovaly další vyšší stupně vzdělání. Podmínkou je, aby absolvent základního výcvikového kurzu měl již vlastní praxi s řešením šikany.
V praxi lze pracovat s pětiúrovňovým modelem vzdělávání k řešení šikanování podle M. Koláře (podrobněji viz. publikace Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS, 2013, 2014.)

1.    Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:
Základní výcvikový kurz – šikana - první úroveň
(dále také ZVK), využívá techniky výcvikové a prožitkové, vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně použít. Program má tři návazné a vzájemné propojené moduly.

První modul – První pomoc při šikanování (16 hodin)
První část je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii a zejména praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. Zvláštní pozornost je věnována kyberšikaně a šikaně vůči učiteli. Prostřednictví praktických dílen a diskusí jsou však probírána i jiná důležitá témata:
- rozdíl mezi šikanováním a škádlením,
- vztah šikanování k příbuzným fenoménům,
- vnější a vnitřní pohled na šikanování,
- východiska pro řešení kyberšikany u dětí a mládeže,
- rozlišení počátečního a pokročilého stadia šikanování,
- kde potřebuji pomoci a co zvládnu  sám,
- právní aspekty školní šikany a kyberšikany.
Ve druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikace šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům základních variant – schémat účinné a bezpečné první pomoci. Důraz je kladen zejména na:
a) Praktické zvládnutí jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož osvojení umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.
b) Odzkoušení krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

Druhý modul – Metodická podpora (4 hod.)
- Další část je věnována metodické podpoře, společnému hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování. Patří sem rovněž rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování. Zařazeny jsou například tyto metody supervize:
a)    Posouzení účinnosti a bezpečnosti u konkrétního postupu řešení šikany.
b)   Případová skupina s Bálintovskou strukturou.
c)    Promítnutí estonského filmu Klas – Třída a odborné posouzení chyb pedagogů a rodičů včetně hledání správného postupu pomoci v různých etapách příběhu.
d)   Práce s filmem Netstory aneb příběhy z internetu s důrazem na téma kyberšikany …
 
Třetí modul - Školní program proti šikanování (4 hod.)
Ústředním tématem modulu je celoškolní speciální program proti šikanování. Obnáší to seznámení se s teorií a metodikou Hradeckého programu, kterému se někdy taky říká Český školní program (budu dále používat oba názvy). Zejména pro metodiku budou použity tréninkové, modelové a zážitkové techniky. Hlavní nejúčinnější způsob je vytvoření vlastního programu podle rámcové struktury 13 klíčových komponent ve skupinách. Podpůrným a inspirativním materiálem bude metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování (z roku 2013) v němž je toto téma nyní posíleno a text školního programu proti šikanování vycházející z metodiky Hradeckého programu. Po skupinovém vytvoření programu následuje meziskupinová komunitní prezentace programů a vzájemná zpětná vazba.

Čtvrtý modul – Závěrečná důležitá speciální teorie, zkouška – obhájení závěrečné práce ve skupině (8 hod.)
a) Zbývající důležitá speciální teorie, která se přímo vztahuje
k řešení šikany.
- Zakrývající a protiúzdravný systém (základní a rozšířená varianta)
- Kořeny a příčiny šikany
 (Tajemné síly proměňující hodného a slušného žáka v brutálního mučitele.)
b) Zkouška – Obhájení závěrečné práce
Poslední část programu kurzu bude věnována především prezentaci a obhájení závěrečné práce frekventantů. Úkolem je prokázání hlubšího porozumění praktickým a metodickým problémům řešení šikany. Témata prací se vztahují přímo k metodice a praxi řešení školní šikany a kyberšikany.
Přednost budou mít:
-          Vlastní kazuistiky šikany (zaměřeno na řešení konkrétního případu).
-         Případy z internetové poradny Společenství proti šikaně a návrhy řešení.