• Slide Basic 01

Online seminář pro školní maturitní komisaře

Online seminář pro školní maturitní komisaře

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
18. ledna 2022, 9.00 - 13.30
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
RNDr. Jana Sýkorová
Doporučeno
pedagogům všech SŠ
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Effenberková - marie.effenberkova@npi.cz ,tel.: 466 046 145, mobil: 775 571 618
Číslo programu
22-22-19-PS-02
Číslo akreditace
14 131/2009-25-323

Anotace

Seminář je pokračováním studia pedagogických pracovníků v rámci jejich odborné přípravy pro výkon funkce školního maturitního komisaře v souladu s § 80 školského zákona. Podmínkou účasti na semináři je úspěšné absolvování e-learningového studia a vytištění potvrzení o absolvování e-learningové části kurzu.
Obsahem semináře je praktické procvičení činností, které bude školní maturitní komisař v průběhu společné části maturitní zkoušky vykonávat na pracovišti DDT. I proto je počet účastníků semináře omezen na maximálně osm. Seminář je ukončen závěrečnou zkouškou zaměřenou na praktickou činnost školního maturitního komisaře. Časová dotace semináře činí čtyři hodiny.Poznámka: Na e-learningový seminář, který této části předchází a jeho absolvování je podmínkou účasti, je nutné se přihlásit samostatně.