• Slide Basic 01

Roční konverzační kurz německého jazyka

Roční konverzační kurz německého jazyka  Jazyková úroveň B1+

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Jazyková úroveň B1+
Termín konání
září 2021 - červen 2022; vždy ve čtvrtek 16:00 - 17:30. 1. lekce 16.9.2021
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Pavla Petrová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
Počet hodin
60
Cena
6100
Garant
Bc. Martina Šindelářová - martina.sindelarova@npi.cz ,mobil: 771 133 839
Číslo programu
J01-03-12-211-02
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v německém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na stávající úrovni A2 - B1  v německém jazyce. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách ve 30 výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 60 hodin výuky.

Vybraná témata:

1. První setkání: představování, osobní informace, zájmy, povolání, nezávazná konverzace
2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy
3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest
4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy
5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba
6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování
7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost
8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny
9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení
10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové

11. Umění relaxovat – hudba, sport, relaxační techniky…

12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace
13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy
14. Česká republika – geografie, zvyky, reálie
15. Spolková republika Německo – zvyky, reálie
16. Komunikační technologie, média

17. Německy mluvící země - geografie

18. Rodina – rodinné vztahy

19. Domov a bydlení

20. Každodenní život

21. Volný čas a zábava

22. Zdraví a životní styl

23. Nakupování

24. Služby

25. Dovolená – hotel, rezervace

26. Hudba – žánry, nástroje

27. České lázně

28. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly

29. Státní svátky

30. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství