• Slide Basic 01

Volnočasové příležitosti pro kognitivně nadané žáky

Volnočasové příležitosti pro kognitivně nadané žáky

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
11. listopadu 2021; 9:00-15:30
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Dana Havlová
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Bc. Martina Šindelářová - martina.sindelarova@npi.cz ,mobil: 771 133 839
Číslo programu
A23-51-12-212
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Kurz vychází z představení vzdělávacích a jiných potřeb kognitivně nadaných žáků. Obeznámí pedagogy, jaké tyto potřeby jsou a jak je zjišťovat. Následně je prezentován přehled volnočasových aktivit, které jsou vhodné pro nadané žáky a saturují jejich potřeby, které nemohou být efektivně saturovány v rámci školské výuky. Přehled prezenčních i on-line aktivit pro nadané žáky představí aktivity celostátní, nadregionální i z konkrétního regionu. Účastníci se naučí v nabídce aktivit orientovat a aktivně je vyhledávat. Naučí se, jak vybrat vhodnou aktivitu pro nadané žáky a jaké by měla aktivita splňovat kritéria. Seminář přinese účastníkům prostor pro vlastní aktivitu a sdílení zkušeností a bude doplněn ukázkami z praxe a náměty do výuky.
Použité metody:
Přednáška, diskuze, sdílení dobré praxe, interaktivní workshop, on-line studium, konzultace prezenční, on-line konzultace.
Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:
• Vzdělávací potřeby nadaných žáků.
• Možnosti a limity saturace potřeb nadaných žáků v rámci výuky.
• Přehled celostátních volnočasových příležitostí pro nadané žáky.
• Přehled nadregionálních volnočasových příležitostí pro nadané žáky.
• Přehled regionálních volnočasových příležitostí pro nadané žáky.
• Parametry aktivity vhodné pro nadané žáky.
• Vytváření příležitostí pro růst a rozvoj nadaných žáků ve spolupráci s mimoškolními subjekty