• Slide Basic 01

Využití nových metod a forem ve výuce bicích nástrojů na ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce bicích nástrojů na ZUŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
3. prosince 2021
Místo konání
učebny ZUŠ
Lektor
Václav Zima
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Dagmar Sobotková - dagmar.sobotkova@npi.cz ,mobil: 731 503 728
Číslo programu
O03-07-21-212
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na bicí nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: moderní principy výuky hry na bicí nástroje inspirované zahraničními hudebními školami v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na bicí nástroje, na principy a kvalitu interpretace různých hudebních žánrů, vztah sólové a souborové hry na bicí nástroje. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.