• Slide Basic 01

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
7. prosince 2021, 14.00 - 17.30
Místo konání
on-line
Lektor
Mgr. Barbora Nosálová, Mgr. Markéta Slezáková
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Zdeněk Duša - zdenek.dusa@npi.cz ,mobil: 775 571 632
Číslo programu
F06-14-23-212
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Obsahem vzdělávacího programu jsou témata: jak učit žáka s OMJ (odlišným mateřským jazykem) nebo skupinku žáků s OMJ, jaká témata zvolit, jak si v nich stanovit splnitelný cíl a jak ho dosáhnout, jak se liší výuka ČDJ (čeština jako druhý jazyk) u žáků na 1. a na 2. stupni ZŠ, výuka žáků s OMJ po prvních týdnech, výuka mírně pokročilých (úroveň 1) a výuka ve smíšené skupině.

Blok 1 (45 min.)


  • Plánování, cíle, volba aktivit vedoucím k cílům (např. výběr vhodných didaktických her, vhodných způsobů procvičování apod.) – práce s tématy z kurikula ČDJ.

  • Co učit - slovní zásoba, dovednosti, gramatika a jak učit - metody a aktivity (zpěv, pohybové aktivity, hry) k různým dovednostem v rámci témat z kurikula ČDJ.


Blok 2 (45 min.)


  • Různé typy žáků (např. podle věku, mateřštiny, úrovně znalosti češtiny, nestejnoměrné úrovně v kompetencích apod.) a ČDJ.

  • Práce se smíšenou skupinou.


Blok 3 (45 min.)


  • Gramatika v ČDJ v souvislosti s tématy z kurikula.

  • Žáci, kteří neumí číst a psát v prvních týdnech.

  • Místo ČDJ ve škole – spolupráce s učiteli ostatních předmětů u žáků na úrovni 1 a propojení s dalšími předměty.


Blok 4 (45 min.)


  • Materiály (pracovní listy, komunikační karty, pexesa apod.), učebnice (doporučení vhodných učebnic s ohledem na věk, úroveň znalosti češtiny).

  • Vlastní praxe lektora a účastníků + diskuze.


Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.

 


Poznámka: Přihlášení je možné pouze po absolvování webináře I. (Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I.)