• Slide Basic 01

Webinář Hry v cizích jazycích

Webinář Hry v cizích jazycích  webinář s vánoční tématikou

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
webinář s vánoční tématikou
Termín konání
15.12.2021 13,00 - 16,30
Místo konání
Online
Lektor
Mgr. Hana Urbanová, Mgr. Lenka Švecová
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ
Počet hodin
4
Cena
630
Garant
Mgr. Radka Pazderková - radka.pazderkova@npi.cz ,mobil: 770 137 188
Číslo programu
S33-03-22-212-03
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Ve webináři se zaměříme na online hry, snadno dostupné na různých cizojazyčných webových stránkách, cílené na rozličná konkrétní výuková témata v cizích jazycích. Budeme pracovat s online deskovými hrami, online skládačkami a dalšími online aktivitami, které přizpůsobíme aktuálním didaktickým potřebám v cizích jazycích a naučíme účastníky webináře aplikovat je na jakékoliv téma potřebné k probrání. Účastníci se seznámí se sadou her využitelných pro různé účely – online univerzálními i cílenými herními plány, skládačkami, které učitelé mohou aplikovat na právě probíraná témata ve škole, na různé kategorie a konkrétní jevy. Online deskové hry i skládačky jsou doplněny ilustracemi lektorek, kreativními metodickými postupy a dalšími doplňky, které účastníkům webináře budou poskytnuty plně k dispozici.

Budeme přizpůsobovat online hry potřebám žáků, probírat varianty pro menší i větší kolektivy, pro mladší a starší žáky. Budeme se zabývat prací ve dvojicích i ve skupinkách (jak v online prostředí využít nástroje pro rozdělení žáků do skupin - MS Teams, Google meet). Předvedeme si, jak při hrách využít co nejvíce potenciálu žáka, jak podporovat jeho individualitu a zároveň ho vést ke spolupráci ve třídě, k toleranci a fair play přístupu k životu.

Výběr her a aktivit je koncipován tak, aby byl využitelný okamžitě ve třídě.

Výběr z témat: slovesa, členy podstatných jmen, skloňování přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, slovesné časy, vedlejší věty atd., tematické okruhy slovní zásoby A1-B2, slovotvorba, výběr z reálií cizích jazyků.

Typy představovaných her aplikovaných na konkrétní výukové téma: např. slovní fotbal, pexeso, domino v různých verzích, trimina v různých tvarech, nekonečná věta, hádej, na co myslím, aktivity, bingo, pravda/lež různé varianty a další – všechny hry lektorky pozměnily a přizpůsobily konkrétním tématům ve výuce a dotvořiliy potřebné doplňkové materiály.

Online deskové hry (univerzální i cílené), které budou účastníci ve webináři používat, pocházejí mimo jiné i z autorské dílny lektorek webináře.

Rozpis aktivit a hodinových dotací

I. blok (90 minut)

Definice a vymezení pojmů hra, aktivizační metody, typy her (30 minut)

- didaktické hry pro atraktivní výuku, metody pro hravou a jednoduchou výuku

- jaké cíle sledují

- zkušenosti s hravými a aktivizačními postupy a metodami

- příklady dobré praxe

- plusy/minusy

Konkrétní praktické příklady a ukázky online her, skládaček, deskových her, jejich užití (60 minut)

- online hry prakticky využitelné při výuce konkrétních cizojazyčných témat

- materiálové doplňky pro tyto hry přizpůsobené konkrétním aktuálním jazykovým tématům

Psychohygienická pauza (60 minut)

II. blok (90 minut)

Tvorba online deskových her (80 minut)

- deskové hry - jak je využívat a respektovat potřeby žáků

- další tipy, formy a možnosti

- nové formáty deskových her

- jak si vytvořit snadno vlastní deskovou hru

- online hry vhodné pro výuku cizích jazyků včetně všech potřebných online nástrojů

- konkrétní tipy na využití online her a naše praktické zkušenosti s nimi

Závěr, evaluace (10 minut)

- diskuze, zkušenosti, vyhodnocení, zpětná vazba

Záznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.