• Slide Basic 01

Geometrie v předškolním vzdělávání

Geometrie v předškolním vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
26. října 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Bc. Miroslava Novotná
Doporučeno
učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
870
Garant
Mgr. Marie Vránová - marie.vranova@npi.cz ,tel.: 567 571 818, mobil: 775 571 627
Číslo programu
J09-02-24-212
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Prakticky zaměřený vzdělávací program je rozdělen do dvou částí.
V první části se budeme zabývat propedeutikou geometrie, vysvětlení pojmů kompozice, dekompozice, transformace, gradace, práce s chybou, vývoj stavby... Lektorka interaktivní formou ukáže na názorných příkladech, hrách, pohybových hrách, manipulačních činnostech a didaktických pomůckách jak cíleně mohou pedagogové rozvíjet dovedností předškolních dětí v oblasti matematické pregramotnosti (skupinová práce, ve dvojicích, práce s celou skupinou, indivuduální práce).
V další části programu lektorka předvede příklady metodického návodu, jak rozvíjet děti v oblasti logického myšlení - praktická ukázka s dětmi (hry, didaktický materiál, pravda x nepravda, gradace, práce s podmínkou, usuzování, posuzování…).
Předpokládá se aktivní zapojení pedagogů do činností (usuzování, posuzování, práce s podmínkou, vývoj stavby...), do přípravy a tvorby integrovaného bloku.
V závěrečné části proběhne diskuse a předávání zkušeností s pomůckami, hrami (barevný kód, schody, stíny, magformers ..), pracovními listy a odbornou literaturou.

 


Poznámka: Program je vhodný pro šablony II - matematická pregramotnost