• Slide Basic 01

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
..;;;9.00-15.00;;;leden;;;2022
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. David Vaněk, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, mistři odborné výchovy
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
L64-03-22-212
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

V semináři představujeme nejnovější poznatky pozitivní psychologie z oblasti životní spokojenosti. Účastníci jsou vedeni, aby získané poznatky aplikovali na svůj profesní život a směřovali tak k větší spokojenosti a životní pohodě ve svém povolání.
Důraz je kladen na individuální rozvoj silných stránek každého účastníka a jejich využití při hledání větší spokojenosti ve svém povolání pedagoga.
Součástí semináře je i představení příznaků syndromu burn-out a možností, jak tomuto syndromu předcházet. Věnujeme se rovněž účinným prvkům duševní hygieny, které jsou použitelné v povolání učitele.
Seminář je veden zážitkovou formou a důraz je kladen na aktivní zapojení všech účastníků.

Vzdělávací plán:

1. Nejnovější psychologické poznatky v oblasti well-being a životní spokojenosti
2. Pojetí pozitivní psychologie M. Seligmana
3. Fenomén flow
4. Praktická cvičení a sebezkušenostní aktivity napomáhající převedení teoretických poznatků do praxe a osobního i profesního života
5. Prevence syndromu burn-out, duševní hygiena v povolání učitele
6. Sdílení a diskuze

 


Poznámka: možno zařadit i do 04 střední vzdělávání