• Slide Basic 01

Podpora kreativních činností v oblasti polytechnického vzdělávání (MŠ, 1. st. ZŠ)

Podpora kreativních činností v oblasti polytechnického vzdělávání (MŠ, 1. st. ZŠ)  Práce se sklem

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Práce se sklem
Termín konání
11.11.2021 (8,30-15,00)
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Samuel Fojtů
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
1000
Garant
Mgr. Lukáš Hartoš - lukas.hartos@npi.cz ,mobil: 770 172 207
Číslo programu
M11-51-20-212
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

Obsahem kurzu je seznámení s možnostmi polytechnického vzdělávání v mateřské škole (dále MŠ) a na 1. stupni základní školy (dále ZŠ). Účastníci kurzu dostanou informace o tom,  „jak na to“, vyrobí si model (dle metodiky využitelné pro práci s dětmi/žáky), budou pracovat s nářadím a materiálem, který může být při práci s dětmi/žáky používán (který byl ověřen v Technických školkách a používán při práci s dětmi/žáky). Bude prodiskutován a naplánován způsob, jak nejlépe zapojit pedagogy, rodiče, prarodiče i firmy v reálné činnosti v konkrétních MŠ nebo na 1. stupni ZŠ. Bude předána metodika, seznam materiálů a nářadí, podle kterých lze samostatně s dětmi/žáky pracovat, objevovat a nacházet i nové cesty a způsoby realizace.

Obsahem kurzu je podpora polytechnických činností dětí/žáků  MŠ a 1. stupně ZŠ s propojením na přírodovědné předměty, především předmatematickou a matematickou gramotnost. Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:


 • Nastavení výuky, aby podporovala nadání dětí/žáků.

 • Zvyšování schopností pedagogů motivovat děti/žáky ke kreativnímu myšlení.

 • Motivace pro rozvoj metodického vedení.

 • Rozšíření a obohacení učiva.

 • Získání znalostí o materiálech a jejich zpracování.

 • Osvojení základní technologie a principy práce s materiály.

 • Rozvoj konstrukčního myšlení a schopnosti řešit konstrukční varianty.

 • Zdroje materiálů a úloh vhodných mj. pro nadané děti/žáky.

 • Tvorba pracovních listů.

 • Nastavení aktivit pro podporu kreativity nadání jako součást systému výchovy a výuky.

 • Motivace dětí/žáků k tvůrčí činnosti na základě technických znalostí a dovedností.

 • Výchovné prvky vzdělávacího procesu.

 • Rozvíjení komunikace, sdílení nápadů a šíření projektu.