Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách  skupinová konzultace

Podtitul

skupinová konzultace

Termín konání

bude upřesněno

Místo konání

NPI ČR Plzeň, Čermákova 18

Lektor

Mgr. Jitka Adamová

Doporučeno

pedagogům MŠ

Počet hodin

4

Cena

1750

Garant

Mgr. Monika Holečková - monika.holeckova@npi.cz ,tel.: 377 473 607, mobil: 773 790 782

Číslo programu

W90-06-14-212

Číslo akreditace

MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Neakreditovaná skupinová konzultace je zaměřena na problematiku funkčního vyhodnocení stávajících ŠVP PV včetně následné promyšlené inovace školních vzdělávacích programů. V první části konzultace budou účastníkům prezentovány a vysvětleny základní důležité informace týkající se požadavků na obsah, věcnost, provázání jednotlivých kapitol i na kvalitu zpracování školních vzdělávacích programů. Bude věnována pozornost společnému průniku problémů a nejasností vyskytujících se v ŠVP PV škol, které se konzultace zúčastní.Diskutována bude též formální stránka zpracování těchto významných dokumentů. V druhé části budou představeny příklady z praxe, pedagogové budou motivováni ke vzájemné výměně zkušeností s vlastní realizací ŠVP PV. Účastníkům bude poskytnuta možnost diskutovat ke konkrétním nejasnostem a problémům, které se v průběhu dosavadní realizace ŠVP PV na jejich mateřských školách vyskytují. Budou také vítány příklady z praxe i náměty na zajímavé aktivity, které účastníci na svých školách používají. Konzultace je určena pro 2 - 3 školy. V rámci účastnického poplatku se mohou za každou školu účastnit až 3 pedagogové.Poznámka: Uvedená cena je platná při účasti alespoň 3 MŠ.

Copyright © 2019 NIDV