• Slide Basic 01

Roční konverzační kurz španělského jazyka

Roční konverzační kurz španělského jazyka  Jazyková úroveň B1

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Jazyková úroveň B1
Termín konání
září 2021 až červen 2022 každou středu od 14:30 - 16:00; první hodina 22.9.2021
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Hana Rýdlová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
Počet hodin
60
Cena
6100
Garant
Bc. Martina Šindelářová - martina.sindelarova@npi.cz ,mobil: 771 133 839
Číslo programu
J03-03-12-212
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule ve španělském jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na stávající úrovni A2 - B1 ve španělském jazyce. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách ve 30 výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 60 hodin výuky.

Vybraná témata:

1. První setkání: představování, osobní informace, zájmy, povolání, nezávazná konverzace
2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy
3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest
4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy
5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba
6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování
7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost
8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny
9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení
10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové

11. Umění relaxovat – hudba, sport, relaxační techniky…
12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace
13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy
14. Česká republika – geografie, zvyky, reálie
15. Španělsko – zvyky, reálie
16. Komunikační technologie, média

17. Španělsky mluvící země - geografie

18. Rodina – rodinné vztahy

19. Domov a bydlení

20. Každodenní život

21. Volný čas a zábava

22. Zdraví a životní styl

23. Nakupování

24. Služby

25. Dovolená – hotel, rezervace

26. Hudba – žánry, nástroje

27. České lázně

28. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly

29. Státní svátky

30. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství