• Slide Basic 01

Intenzivní metodický kurz pro výuku angličtiny

Intenzivní metodický kurz pro výuku angličtiny

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
15. a 29.září, 13. a 26. října, 10. a 24. listopadu 9:00 - 14:00 a poslední setkání 8.12. 9:00 - 12:00
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Soňa Peichlová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
40
Cena
3800
Garant
Bc. Martina Šindelářová - martina.sindelarova@npi.cz ,mobil: 771 133 839
Číslo programu
R50-02-12-212-02
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Kurz je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří se chtějí stát soběstačnými při přípravách na výuku angličtiny. Každý modul je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. V praktickém workshopu si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte, procvičí správnou výslovnost a shromáždí množství aktivit a ucelených nápadů pro svoji výuku. Kurz se soustřeďuje na témata, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny.

Přehled témat výuky:


1. Příprava vhodného jazykového prostředí, (jak na to, čeho se vyvarovat při výuce malých dětí, kdy a jak komunikovat v Čj a Aj, vhodné aktivity a jejich posloupnost). Příprava učitele na anglickou komunikaci v hodinách (vhodné fráze, příkazy a instrukce, základní výslovnost)
Greetings, pleasantries, conversational questions, family  (6 hodin)
 
2. Rituály pro pravidelně se opakující akce (např. začátek, konec hodiny, přesuny, hygiena, svačina, převlékání), procvičování a rozšiřování slovní zásoby hravou formou.
Calendar, school, classroom, stationery, colours (6 hodin)


3. Důležitost pohybu při výuce cizího jazyka u dětí této věkové skupiny, propojení Aj s Tv - prstové, pohybové a sportovní aktivity, rozcvička, rušná část, soutěže, překážkové dráhy.
Bodyparts, verbs of movements, counting, present continuous (4 hodiny)


4. Říkanky, písničky, slovní hříčky – nursery rhymes x ESL rhymes (English as a Second Language), jak vybrat vhodnou říkanku, kde a jak hledat – Internet, knihovna, knihkupectví.
Toys, sizes big/small, animals and their voices (4 hodiny)


5. Art and craft – propojení Aj s Vv a Pv, tematické výrobky, koláže, skupinové práce, práce s netradičními materiály. Vaření jako součást výuky – příprava, instruktáž, zapojení dalších jazykových prvků, práce s recepty, pracovní listy. Navazující aktivity.
Fruit and vegetables, drinks, food, art and kitchen utenčils (5 hodin)


6. Gramatika v kontextu, posloupnost procvičování gramatických jevů, barevné diktáty, pracovní listy -  bez čtení a psaní, se čtením, se čtením a psaním, luštěnky a doplňovačky, vytváření vlastních pracovních listů, práce s chybou a testování mluveného a  psaného projevu.
Present simple x present continuous, verb Be, forming questions, negative sentences (6 hodin)


7. Stolní hry jako prostředek k procvičení slovní zásoby, komunikace u stolních her, komunikační hry k procvičení poslechových dovedností a mluveného projevu, využití her při práci ve skupinách a v heterogenní třídě
Board games, cards, listening and communicational activities, games with pictuires, pair and group games (4 hodiny)


8. Poslech bez a s vizuálním doprovodem, Dramatizace a její využití při výuce – stories, role plays,  mini stories, story reading.
Stories – listening, with movement, dramatization, musical stories, mini stories (5 hodin)