• Slide Basic 01

Využití nových metod a forem ve výuce bicích nástrojů na ZUŠ

Využití nových metod a forem ve výuce bicích nástrojů na ZUŠ  prezentace nové aplikace pro výuku hry na bicí nástroje

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
prezentace nové aplikace pro výuku hry na bicí nástroje
Termín konání
9. prosince 2021, 10.00 - 16.30
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Václav Zima
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Ing. Veronika Bártová - veronika.bartova@npi.cz ,tel.: 466 046 150, mobil: 774 626 312
Číslo programu
O03-07-19-212
Číslo akreditace
MSMT-7136/2021-6-310

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na bicí nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: moderní principy výuky hry na bicí nástroje inspirované zahraničními hudebními školami v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na bicí nástroje, na principy a kvalitu interpretace různých hudebních žánrů, vztah sólové a souborové hry na bicí nástroje. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.