• Slide Basic 01

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků  RUSKÝ JAZYK (šablony - cizí jazyk)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
RUSKÝ JAZYK (šablony - cizí jazyk)
Termín konání
3. listopadu 2021, 8.00 - 17.00
Místo konání
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734, Zlín
Lektor
Mgr. Varvara Golovatina, CSc., Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., Mgr. Pavla Rudzká, Mgr. Ivana Kudrnová, Mgr. Hana Šimáčková, Mgr. Martina Dočekalová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
1600
Garant
Mgr. Blanka Holešová - blanka.holesova@npi.cz ,mobil: 775 571 634
Číslo programu
Y69-04-23-212-03
Číslo akreditace
MSMT-20803/2020-4-579

Anotace

Motivační setkání nabídne učitelům cizích jazyků vzdělávací, metodické semináře a dílny ve 3 – 5 blocích v jednom časovém úseku, přičemž si každý účastník může vybrat akci podle své kvalifikace, zaměření nebo stupně školy. Jednodenní program je sestaven z 2 výběrových dopoledních bloků a 2 výběrových odpoledních bloků.
Učitelé anglického, německého, francouzského, ruského, španělského jazyka si rozšíří své metodické zkušenosti v oblasti receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností (jak rozvíjet jazykové prostředky, gramatiku, slovní zásobu), vyzkouší si nové interaktivní metody práce ve třídě, seznámí se se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a jeho úrovněmi A1-C1 a s možnostmi rozvíjení principů Evropského jazykového portfolia. Velká pozornost bude věnována metodě CLIL, která je jednou z nejvíce prosazovaných metod cizojazyčného vzdělávání v 21. století. Mezi dalšími tématy je zastoupeno: hodnocení a testování v cizích jazycích, maturitní zkouška, využití ICT a multimédií ve výuce, využití her a činnostní učení, práce se slovníkovými příručkami, gramatika, lexikologie, fonetika, čtení a poslech s porozuměním, reálie, práce se slovní zásobou, psaní, písničky a hry.
Setkání je připraveno ve spolupráci s British Council, Goethe Institutem, Francouzským institutem v Praze, zájmovými sdružením metodiků cizích jazyků AMATE a SGUN, AV Media a dalšími organizacemi zabývajícími se jazykovým vzděláváním.